Welkom bij de Kort van Tuijl notarissen, jouw notaris in Tilburg centrum, de Reeshof en Udenhout

 

PERSBERICHT

Fusie Daamen Notarissen en De Kort van Tuijl Notarissen

 

Door fusie Daamen Notarissen en De Kort van Tuijl Notarissen ontstaat het grootste notariskantoor van Zuid-Nederland.

 

  • Fusie per 1 januari 2015 van kracht
  • Nieuwe naam: Daamen de Kort van Tuijl Notarissen
  • Vier vestigingen: Tilburg Centrum, Reeshof, Udenhout en Gilze-Rijen

Met het samengaan van Daamen Notarissen en De Kort van Tuijl Notarissen sorteren de beide kantoren voor op de toekomst van het notariaat, waarin de nadruk steeds meer zal komen te liggen op kwalitatieve advisering. Onder de nieuwe naam Daamen de Kort van Tuijl Notarissen heeft het kantoor alle kansen om zich hierin verder te ontwikkelen en verbreden.

 

Herkenbare naam

Door de naam Daamen de Kort van Tuijl Notarissen te gaan voeren, blijft de herkenbaarheid bij cliënten en relaties van beide kantoren, en bij de buitenwereld, gewaarborgd.

 

Gespecialiseerd kantoor

De specialismen van beide notariskantoren – estate planning, gespecialiseerd familierecht, advisering (Neder-)Belgische cliënten, nalatenschapsafwikkeling, mediation, vennootschapsrecht – worden samengebracht en kunnen daardoor verder uitgroeien tot een kennisnotariaat waar het publiek niet omheen kan. Ook op het vlak van onroerend goed – met inbegrip van de grote veilingpraktijk – staat het gecombineerde Daamen de Kort van Tuijl Notarissen stevig in de markt. De ambitie is om zich verder te ontwikkelen tot een bovenregionaal kantoor.

 

Vestigingen en medewerkers

Daamen de Kort van Tuijl zal vanuit vier vestigingen opereren: Tilburg Centrum, Reeshof, Udenhout en Gilze-Rijen. Op de vier vestigingen werken straks acht notarissen, één toegevoegd notaris, elf kandidaat-notarissen en veertig medewerkers.

 

Pensioen Frank Prickartz

Per 1 januari 2015 gaat notaris Frank Prickartz, werkzaam op de vestiging in Rijen, met pensioen; hij wordt opgevolgd door notaris Henny Schilder-Riesouw.